תפריט סגור

מערך שיעורים – מדיה הרצליה

מערך לימוד מדיה נוצ'ה הרצליה

המערך לא מעודכן – קישור למערך החדש

רוצים לעדכן את האתר? אם תעשו יהיה. צרו קשר 🙂

מקרא

  • באדום- נושאים מיוחדים (לא וראציות)
  • כוכבית (*) – אם ישאר זמן
  • DQN = Dile Que No

מומלץ לעבור על כל התרגילים ברמה הקודמת לפני שעוברים לרמה הבאה. 

התרגילים במערך נמצאים ב-Youtube.

רמה 1 – בסיס א' – Level 1 – Basic A

1 – Intro to Salsa
Intro to Salsa (8-beat, step timing)
Basic Steps 1, 2, 3, 4
Open & Closed Grips
Basic Leading & Following
Enchufala (Couples)

רמה 2 – בסיס ב' – Level 2 – Basic B

2.3 – הובלה פתוחה 2.2 – הובלה סגורה 2.1 – Intro to Rueda
קונטרה, מתח, הובלה במרחב, עקרון המעגליותClosed Grip( Forward, Backward, Turning Together)Intro to Rueda
וואפאה – דגשים לטכניקה נכונהUsing the Dance FloorGuapea (Basic)
חיזוק צעד בסיס שלישי במידת הצורךCoco y CoquitoDame (+ *con Una, *con Dos, okaito, con dog, con wow, con whatever)
חיזוק אינשופלהDQN (Couples)Chaparia + DQN (Rueda)
אנשופלה דובלהInfinite DQNEnchufala

רמה 3 – מתחילים – Level 3 – Beginners

יש להחליף בין 3.2 ל3.4

3.5 (Cuban elements)3.4 (Hombres + Exhibala)3.3 (Lento varations)3.2 (Vuelta+El uno)3.1 (Festival Balagan)
Circular GuapeaExhibala (+ *Lady style)Enchufala Y DameEnchufala con VueltaEnchufala Y Dame
Cuban (triangle)  DQN (vs similified  DQN)TaroFestival Bueno MaloEnchufala con Evelyn  Enchufala Doble – תזכורת (זה של רמה 2)
Circular EnchufalaHombres al Centro (Right, Left, Haifa, Vuelta, Palmada)LentoDQN right to right + אלרדה ושמשEnchufala Complicado
VacilalaEl UnoDame con Tres
*Improve basic technique La Pelota (+ Loca, Clave)Un Fly (+ Doble, Triple Play etc)

משחקי און פליי (פופקורן, און פליי צרפתי, איטלקי, ישראלי…)

דמה קון מנוס טרס
Festival Balagan
איך לגוון במידת הצורך: אפשר לעשות פסטיבל בלאגן בלי ידיים, או לדוגמא פסטיבל בלאגן קון חירו, ואפשר גם לעשות אותו כמו שהוא פשוט עם דגשים.

רמת – טכניקה – Level 4 – Technique

4.5(Musicality)-  Need speakers4.4 (Cuban Vacilala, Exhibala)4.3 (Cuban Guapea, DQN)4.2  (Follow the leader)4.1 (Backrocks, Vuelta)
Find the One (clave, montuno, singer, bass, congas) Cuban VacilalaSiete (+hand position for ladies )Back Hand Lead & FollowAdvanced Basic step 3
Cuban ExhibalaEl Camino(begins with Guapea or Seite) Blind Follower / Follow the leader (Joystick)Enchufala Double con El Uno (+ concatenating new variations)
Dance to the MusicSombreroUtilize the Dance FloorDQN con GiroStep by step vuleta  vs. Hook Turn
Vacilala to Freestyle+sultasCreating new vartiations- new hand positions of lentoLady technique- confusing seite with lento (closed eye)Enchufala Vampiro (+ Double)Kentucky (+ * lady style- hip in every step)

רמה 5 – בינוני Level 5 – Intermediate

5.8 Standard Variations5.7Standard Variations5.6Coca cola variations5.5Standard Variations5.4Festival Prima5.3Paseala variations5.2Seite variations5.1Setenta variations
AmistadMontana (with vuleta of circular leading) Enchufala con Coca Cola (+ elegant shoulder leading)Basic Dip (+ Girls don’t Fall)Prima, AdiosPaseala (+back hand lead)Siete Coca ColaSetenta
Dame con Manos (Tres)DedoCircular vs linear leading of coca-cola,Coca cola principles for ladies:  focus, equal steps. Cadena Lady technique- confusing prima with lento and seite (closed eye)Lazo Circular vs linear leading of coca-cola, Coca cola principles for ladies:  focus, equal steps. Lady style- round shoulders (body isolation shoulders)
Beso (+Besame, beso arafat)Concatenating New Variations- Dedo SaboreadoStability: straight back,exercises for balancingAbanico (girls following the hand)- with vuleta of circular leadingFestival Prima (Prima con La Hermana,Esquipi, Paulito)Guapea with Body wave (body isolation- wave)Stability in coca cola: straight back,exercises for balancing   Setenta y Cinco
New variations from new  positions (Abrazala)El uno con Despelotion- body isolationDame Abajo El Dos (hand after hand)Advanced Hombres al Centro (Cero, Ocho, Ochenta)Siete ModernoCircular leading Gancha+ safety for girls
Lady style- instructor choice*Reuda la reves (+Hombres)*Footwork- instructor choice*Body isolation- torso side to sideEl Suave   Man and Lady Gancha

רמה 6 – מתקדמים – Level 6 – Advanced

6.6(Need speakers)6.56.4 (Advanced musicality lesson)6.3 (Coordinated with level 3)6.2 (Need speakers)6.1 (Need speakers)
Reggaeton/Afro cuban  lesson. Can teach body movement, dance according to song, salsaton, row danceCuncun Body movement with break expressions, dance according to a pattern, hombro. advanced topics in musicalityReuda LeadingWarm-up: despelote & 8-figures Warm-up: round shoulders  
Prima grande (Pressure turn )Salsa Instruction IntroCoco y coquito with Lady style-8 figure (Hips) Siete Loco
Sombrero DobleSententa NuevoBabosa
Setenta con setentaSetenta ComplicadoPuente Pitria (infinite)
6.12 (Need speakers) 6 .11 (Need speakers)6.10 (Need speakers)6.9 (Need speakers)6.8(Role Switching)6.7 (Advanced Cuban style – Need speaker)
Cuban Fusions ( cha-cha, pachanga, Afro cuban, Pilon) or LA should be with cuban slalaSon basic steps Warm up: footworkWarm up: Body isolations- Nano shouldersGuapea Rumba afro cuban- basic steps (Hands and shoulders,bounce)
Shoulders & Torso in Son Paseo de olas (ofer style)Botala (+botala right to right, girls- following the hand)DameKa-cha
CrusedaPaseala ComplicadoSombrero por DebajoDQN vacunna(leg, hand, leg with hand, go down, faking vacunna)
TornilioTrompo (+ ofer’s cuban trompo)Sombrero de RegnierFestival BalaganEye connection in rumba, gaming. *Sultas 

רמה 7- רמת מאסטר

נושאים מתקדמים לבחירת המדריך

שיבוצים –

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sgn5MeveFuCY38-s7w8D5bFLma3Zh1i6Jm2PtZRCElM/edit#gid=1041634377