תפריט סגור

מערך שיעור 5.2 | מדיה הרצליה

Circular vs linear leading of coca-cola, Coca cola principles for ladies: focus, equal steps.

Stability in coca cola: straight back,exercises for balancing

Salsa variation – Siete Moderno

El Suave

רעיונות (נעם)

  1. השיעור עובד על הרבה אלמנטים "קלאסיים" יחסית, ומרגיש שEl Suave לא קשור. אני מבין את הרציונל שרוצים להכניס גם תרגיל רואדה ארוך יותר של כמה שמיניות, אבל מרגיש לי שהשיעור לא מכיל מספיק הכנה לכך.
  2. לדעתי רצוי ללמד עוד כמה דברים לפני –
    1. https://salsayo.com/move/Coca-Cola-al-Reves
    2. DQN com giro
  3. לא ברור לכולם איך עובד הlinear leading של coca cola. אשמח אם אחד מאיתנו יערוך את הדף הזה עם הסבר או סרטון על דגשי הטכניקה השונים לשיעור